นายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ สพป.สข.3 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National test:NT) ปีการศึกษา 2560

วันที่ 28 ก.พ.2561 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ สพป.สข.3 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National test:NT) ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องเขาน้ำค้าง สพป.สข.3
ข่าว : ศิริวรรณ ภาพ : สุชาติ

1C6D70E3-832E-4BE5-BDAA-EE08663AA670

F7E11AF7-EC18-4AC2-AF29-8CDF75BD8C3F BE9BEF9C-AD3C-4902-A797-4873972010AF 4BBC3965-7553-453C-9662-70EA3A30F762 704AD32B-B61E-4BE9-9E64-3D6ABF0CF9AE

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น