นายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพามหานคร มีผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานราชการหน่วยงานการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๑๐๐ คน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น