นายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมฟุตซอลรวมพลัง “ศอ.บต. 5 จังหวัดชายแดนใต้ 2018

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมายให้ นายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมฟุตซอลรวมพลัง “ศอ.บต. 5 จังหวัดชายแดนใต้ 2018” ณ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา อาคารอำนวยการ ศอ.บต.จขต จ.ยะลา
ข่าว:ศิริวรรณ ภาพ:สุชาติ

3 2 1

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น