นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี ประธานปิดการอบรมหลักสูตร Active Learning รุ่นที่ ๖

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด รุ่นที่ ๖ หลักสูตร active learning และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑ พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม ฯ จำนวน ๘๐ คน ณ ศูนย์การค้าสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

« 2 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น