นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายหั้ว  ศรีสุด  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ร่วมประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมประชารัฐร่วมใจเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ.เมือง จ.ยะลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น