นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี ประธานเปิดงาน STEM’DAY Education โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ได้รับมอบให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม STEM’DAY Education ณ หอประชุมโรงเรียนท่าใหญ่วิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น