นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี ประธานในการประชุมผู้บริหารและครูผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) อ.นาทวี

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและครูผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในเขตพื้นที่อำเภอนาทวี  เรื่องข้อราชการทั่วไป การใช้หลักสูตรฟัรฎูอีน การนิเทศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกาป และผลการสอบ I-NET ณ มัสยิดมิฟตาฮุดดีนบ้านพลีใต้ อ.นาทวี จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น