นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ให้โอวาทพนักงานราชการครูสังกัด สช.อ.จะนะ

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะพบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนเอกชนเขตพื้นที่อำเภอจะนะ เนื่องในโอกาสการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการครู ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น