นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษาโรงเรียนสันติวิทย์

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนสำเร็ํจการศึกษาระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสันติวิทย์ อ.จะนะ จ.สงขลา มีผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนหน่วยงาน ผู้นำชุมชน ครูและนักเรียนร่วมพิธีในครั้งนี้ประมาณ ๓๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น