นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในสังกัด

นายอนุพงศ์  สุวรรณเวลา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการจัดสอบการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น