นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนศาสนบำรุง อ.จะนะ จ.สงขลา มีผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมการแสดง ร่วมมอบของขวัญ ประมาณ ๑,๐๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น