นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนศาสนบำรุง

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนศาสนบำรุง พร้อมนี้ นายอับดลรอมาน  สอมัน นักวิชาการศึกษา กำนันตำบลบ้านนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ต.บ้านนา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมวิชาการครั้งนี้ ในโอกาสนี้ประะานในพิธีได้พูดคุยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาจากรัฐสู่สถานศึกษา ซึ่งมีนักเรียนและผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ ๕๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น