นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ร่วมกิจกรรมน้ำชายามเช้าและลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ให้เกียรติร่วมพบปะพูดคุยและร่วมกิจกรรมน้ำชายามเช้าอำเภอจะนะ ณ ศูนย์บริการโตโยต้า สาขาจะนะ ต่อจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ โรงเรียนม้างอนวิทยา และโรงเรียนอนุบาลอิสลามสงขลาพร้อมนี้ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและครูในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น