นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ประธานเปิดโครงการพัฒนาโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสงขลา

วันที่ ๒๗ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนระดับจังหวัด กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบในจังหวัดสงขลา ประเภทโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา มีผู้บริหาร โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอ (จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) เข้าร่วมการอบรมประมาณ ๗๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น