นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบการอ่านชั้น ป.๑

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่าน ชั้น ป.๑ โรงเรียนสันติวิทย์ และ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา  ซึ่งโรงเรียนดำเนินการสอบตามระเบียบปฏิบัติด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น