นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ร่วมประชุมนิเทศ(จิตอาสา)และการจัดงานแสดงนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมการนิเทศ(จิตอาสา) และการจัดงานแสดงนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) จังหวัดปัตตานี และในวันเดียวกันนี้ นายอับดลรอหมาน สอหมัน นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ได้รับมอบหมายจาก นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอจะนะ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ โดย นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ ประธานในการประชุม พร้อมนี้ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะดำเนินการในเดือนมีนาคมให้ส่วนราชการได้รับทราบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น