นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ รับมอบหมายจากนายอำเภอจะนะ ดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ชุมชนฯ

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑  นายอำเภอจะนะ ได้มอบหมายให้นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ดำเนินโครงการเสวนาสานสัมพันธ์กับชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม ณ ที่ว่าการอำเภอจะนะ กลุ่มเป้าหมาย มีผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ในพื้นที่อำเภอจะนะเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น