นายอับดลรอหมาน สอหมัน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อ.จะนะ

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอับดลรอหมาน สอหมัน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น