นายอับดุลการิม ลาดอ นักวิชาการอิสลามศึกษา สช.อ.สะบ้าย้อย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบการศึกษาศูนย์ฯ(ตาดีกา)อ.สะบ้าย้อย

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอับดุลการิม ลาดอ นักวิชาการอิสลามศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ในนามผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ได้เป็นตัวแทนมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อำเภอสะบ้าย้อย ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น