นายอับดุลร่อซ้าก จิงู นักวิชาการอิสลามศึกษา ได้รับมอบหมายจากท่านผอ.สช.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

วันนี้ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) นายอับดุลร่อซ้าก จิงู นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

418999 - Copy 418999 419000

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น