นายอับดุลร่อซ้าก จิงู นักวิชาการอิสลามศึกษา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการวัดและประเมินผลหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมายให้นายอับดุลร่อซ้าก จิงู นักวิชาการอิสลามศึกษา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการวัดและประเมินผลหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายอดินันท์ ปากบารา) เป็นประธาน
ข่าว:ศิริวรรณ ภาพ:อับดุลร่อซ้าก

46

7 5

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น