นายอับดุลร่อซ้าก จิงู นักวิชาการอิสลามศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ

นายอับดุลร่อซ้าก  จิงู นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมัั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑

394989 395129 395130 395131 395132

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น