นายอับดุลร่อซ้าก จิงู และนายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา เข้าประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดรอียะห์) พ.ศ.2559/ฮ.ศ.1437 และหลักสูตรแกนกลางสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2561/ฮ.ศ.1439

วันที่ 28 ก.พ.2561 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายอับดุลร่อซ้าก จิงู และนายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดรอียะห์) พ.ศ.2559/ฮ.ศ.1437 และหลักสูตรแกนกลางสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2561/ฮ.ศ.1439 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) ศปบ.จชต ปัตตานี
ข่าว : ศิริวรรณ ภาพ : อับดุลร่อซ้าก35AFDB62-9D81-4909-B4BE-5223C4A285AA B8154A88-76B2-498F-803E-4079B4A040B5 BC625C0A-7B22-41A0-8345-4E83DA844641 03F5D151-73A5-43CF-B55E-29788EE324AC

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น