นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสอนศาสนาอิสลาม

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอาคม สุชาติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการกำกับ ติดตาม นิเทศและสรุปผลการดำเนินงานการปรับความรู้พิ้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ โรงเรียนเอกชนประเภทสอนศาสนาอิสลาม ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะ ๔ อำเภอ (อ.จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) ณ ห้องประชุม โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา ต่อจากนั้นเวลา ๑๑.๐๐ น. รองผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบอำเภอนาทวี ครั้งที่๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) อ.นาทวี จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น