นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมสนับสนุนการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมสนับสนุนการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น