นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net/I-Net

เมื่อวันนี้ (๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) และระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-Net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น