นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน

วันนี้ (๒๓ มกราคม ๒๕๖๐) นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ ๔ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะตาจุดดีน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น