นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ประชุมแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จชต. ๒๐ ปี

เมื่อวันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกว่า ๕๐ คน

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น