นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนสรรเสริญอิสลาม

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ณ โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาใน ๓ ระดับเข้ารับประกาศนียบัตรกว่า ๖๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น