นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานมอบอินทผลัมและประชุมโครงการนิเทศการดำเนินงานศูนย์ฯตาดีกา

นายอาคม  สุชาติพงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เป็นประธานในการมอบอินทผลัมเนื่องในเดือนรอมฎอน และประชุมโครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานกิจการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา  จัดโดย สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา  เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา  มีผู้บริหารและครูศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)  เข้าร่วมประชุม  จำนวน  ๓๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น