นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้างานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการศึกษาของหน่วยงานองค์กรหลักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมอาคารกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๔๐ คน การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดย ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น