นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดฯ ๒๐ ปี

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายอาคม  สุชาติพงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดแบบบูรณาการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ๒๐  ปี ณ ห้องประชุมศรีธรรมรัช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ โดย นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น