นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมรายงานผลโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย ดร.พะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับอนุมัติให้ดำเนินการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๕๐ คน

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น