นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์โรงเรียนดีนูลอิสลาม

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนดีนูลอิสลาม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีผู้บริหาร ครูและนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะและอำเภอใกล้เคียงร่วมงานประมาณ ๑๐๐ คน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น