นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาราชการแทน ผอ.สช.จ.สงขลา ประชุมเตรียมการต้อนรับ รมต.ศธ.

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมหารือเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ที่กำลังจะจัดประชุมในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมเตรียมการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมนพเก้า อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย นายประเสริฐ  บุญเรือง  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในการประชุมเตรียมการครั้งนี้ มีผู้บริหารส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๕๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น