นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาฯร่วมประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย จชต.

วันที่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) กองพลทหารราบที่ ๑๕ ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้บริหาร ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมประมาณ ๓๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น