นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเตรียมการจัดสอบ Pre-Onet

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (PRE O-NET) ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ ส่วน ๒ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา มีผู้บริหาร ผู้แทนส่วนราชการ และผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ประมาณ ๒๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น