นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-Net

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (Pre O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่ อ.หาดใหญ่ และ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา จำนวน ๓ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษา โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ และโรงเรียนคุณธรรมวิทยามูลนิธิ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น