นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมเยี่ยมนักศึกษาฝึกสอนจากประเทศอินโดนิเซียที่เข้ามาปฏิบัติการสอนที่โรงเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น