นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติและครอบครัว ครั้งที่ ๑” ณ โรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น