นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมงานวันครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมงาน “วันครู” ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย นายถาวร เสนเนียม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีรำลึกบูรพาจารย์ และ นายวิรัช จันทร์เกิด นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีประมาณ ๑,๐๐๐ คน ซึ่งกิจกรรมงานวันครูครั้งนี้จัดโดย สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ โรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อให้ครูโรงเรียนเอกชนได้ร่วมกันรำลึกถึงบูรพาจารย์พร้อมปฏิญาณตนเป็นแบบอย่างครูที่ดีต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น