นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดค่ายลูกเสือโรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายลูกเสือ “กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา” ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ระหว่างวันที่ ๒๔ -๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ เทพาบีชรีสอร์ท ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น