นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดย นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุม ประมาณ ๒๙๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น