นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปี ๒๕๖๐ ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาในเขตอำเภอเมืองสงขลา ประกอบด้วย โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนกลับเพชรศึกษา และโรงเรียนวชิรานุกูล เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ สทศ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น