นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯและพัฒนาฯ

วันนี้ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ณ ห้องประชุม สช.จ.สงขลา เพื่อติดตามงานส่งเสริม และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเอกชน พร้อมให้นโยบายการทำงานและขวัญกำลังใจแก่คณะทำงาน ภายใต้แนว “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมภาคภูมิใจ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น