นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติงานการศึกษาเอกชน

วันที่ ๑๓ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เข้าร่วมประชุมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานการศึกษาเอกชนให้ข้าราชการส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมราชมณเฑียรแกรนด์ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานเปิดการประชุม มีผู้บริหารและข้าราชการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนเข้าร่วมประชุม ประมาณ ๑๐๐ คน การประชุมครั้งนี้จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อให้ข้าราชการในส่วนภูมิภาคเข้าใจในกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานการศึกษาเอกชนในสภาพปัจจุบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น