นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ ๔  การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิยามูลนิธิ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น