นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  เพื่อประเมินผลงานโครงการตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่นักเรียน นักศึกษามีความเข้มแข็งไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ให้แก่สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลปรากฏว่า โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน ได้แก่ โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น