นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ Focus Group นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ Focus Group นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น