นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานคณะกรรมการตรวจอาคารเรียนโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจความพร้อมของอาคารเรียนโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อตรวจความพร้อมก่อนเปิดใช้งานตามระเบียบปฏิบัติพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น