นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ “จุลสมัย วิชาการสืบสานปณิธานครูแผ่นดิน”

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการ “จุลสมัย วิชาการสืบสานปณิธานครูแผ่นดิน” ณ โรงเรียนจุลสมัย อ.เมือง จ.สงขลา มีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน การแสดงจากนักเรียนทุกระดับชั้น และการสาธิตประดิษฐ์ผลงานของนักเรียนแสดงให้ผู้เข้าชมนิทรรศการตลอดทั้งวัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น