นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือกทุนออุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลารับทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษาเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามที่เรียนดี มีความประพฤติดี ให้ได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น